Be en bønn

Be en bønn og publiser den på Den norske kirkes på vår bønnevegg. Du er alltid anonym. Her er det rom for deg.

Unngå å skrive innhold som krenker eller støter andre. Unngå også å identifisere deg selv og andre. Redaksjonen har mulighet til å redigere bønnen om nødvendig.

Din bønn kan ikke være tom