Til innhold på siden

Tenn et lys

Tenn et lys og publiser det på Den norske kirkes på bønne- og lys-vegg. Du er alltid anonym. Her er det rom for deg.

Unngå å skrive innhold som krenker eller støter andre. Unngå også å identifisere deg selv og andre. Redaksjonen har mulighet til å redigere bønnen om nødvendig.